Πληρότητα Φραγμάτων (Cyprus Dams – Updated daily)

https://cyprusdams.github.io/

Πληρότητα φραγμάτων v2 (test version)

Cyprus Dams

Στην συνολική πληρότητα λαμβάνονται υπόψη τα εμπλουτιστικά και άλλα φράγματα!

Cyprus Dams
Cyprus Dams
Cyprus Dams
Cyprus Dams

Κατάλογος φραγμάτων ( Συνολικά 108 φράγματα )

Contributors: Marios S. Kyriakou, KIOS Research Center for Intelligent Systems and Networks, University of Cyprus (KIOS CoE)
George A. Christou, KIOS Research Center for Intelligent Systems and Networks, University of Cyprus (KIOS CoE)

Πηγές:
1. Τρέχουσα Πληρότητα Φραγμάτων / data.gov.cy
2. Τμήμα Υδάτων
3. Φεβρουάριος 2009: Χωρίς νερό στα φράγματα;