Η αλλαγή της Κύπρου μέσα σε ένα χρόνο από τα μάτια του δορυφόρου / The transformation of Cyprus within a year from the eyes of the satellite

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/4/2019

Δείτε πιο κάτω πως άλλαξε η Κύπρος μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών. Οι φωτογραφίες λήφθηκαν τις μέρες 4/4/2018 και 25/3/2019 και πάρθηκαν από το δορυφόρο sentinel.

See below how Cyprus changed after heavy rainfall. The photos were taken on 4/4/2018 and 25/3/2019 from the Sentinel satellite.

[image-comparator left=”https://mariosmsk.files.wordpress.com/2022/02/f3715-04042018_t.png” left_alt=”2018″ right=”https://mariosmsk.files.wordpress.com/2022/02/10b13-25032019_t.png”
right_alt=”2018″ ][/image-comparator]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s